Aktualności

A A A
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kluczowym składnikiem każdej przygody jest partnerstwo – Adam Pustelnik
 
 
Zapraszamy wszystkich chętnych na zebrania Klubu Górskiego w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18:00 do Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21
 
INFORMACJE KLUBOWE:
 
 
 
Walne Zebranie Klubu Górskiego odbędzie się w dniu 6.12.2016r. o godz. 18:00 w Sali Złotej USC przy ul. Focha.
 
 
listopad 2016r.
26.11.2016r. Zabawa Andrzejkowa. Organizuje Ania Sułkowska
29.11.2016r. - pokaz będzie miał Krzysztof Dyner, tytuł: Wrażenia z podróży do Japonii.
 
 
 
 Aby zostać członkiem Klubu Górskiego PTTK Częstochowa należy:
 
1. Zapisać się do PTTK. Macierzystym oddziałem Klubu jest Oddział Miejski PTTK w Częstochowie, jednak Klub jest forum, skupiającym miłośników gór z różnych oddziałów PTTK. Prawa wyborcze bierne i czynne mają tylko członkowie OM PTTK Częstochowa
2. Przyjść na zebranie Klubu, wypełnić deklarację klubową (do pobrania u Prezesa) i dać się poznać od najlepszej strony.
 
Bardzo prosimy o nadsyłanie materiałów do ewentualnego zamieszczenia na tej stronie na adres pawel.wroblewski.71@gmail.com. 
Przygotowujący relację powinien podać minimum: pasmo górskie, datę wycieczki, trasę wycieczki, listę uczestników, krótki opis wycieczki. Informacja o imprezie zostanie odnotowana w rejestrze wypraw w archiwum Klubu.
Zdjęcia proszę nadsyłać wyselekcjonowane, w pełnym rozmiarze, ok 5 sztuk z imprezy. Zastrzegamy sobie prawo selekcji i redagowania przesłanych materiałów oraz wyboru zdjęć do zamieszczenia na stronie internetowej i w kronice.
Ostateczną decyzję o zmieszczeniu materiałów na stronie www i w kronice klubowej podejmuje kronikarz klubu po uwzględnieniu merytorycznych i formalnych walorów nadesłanych tekstów oraz opisanego wydarzenia.
Przesyłając materiały do zamieszczenia na stronie www i w kronice Klubu zgadzasz się z wyżej wymienionymi zasadami.
 
 
Nie wyrażamy zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie zdjęć i tekstów. Kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych materiałów bez zgody właścicieli praw autorskich stanowi naruszenie przepisów karnych i cywilnych ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2010, nr 152, poz. 1016) o prawie autorskim i prawach pokrewnych i niesie za sobą skutki prawne.